استراتژی های ایمیل مارکتینگ در دوران همه گیری کرونا

سرعت همه گیری ویروس کرونا خیلی از بیزینس هارو ناچار کرده که استراتژی های ایمیا مارکیتنیگ خود را تغییر دهند ، محتوای ایمیل ها باید به روز شوند و با توجه به تغییراتی که شرکت در این دوران کرده است ضربه هایی که خورده یا سود آوری بیشتری که داشته استراتژی ها  تغییر میکند

ایمیلی که احتمالا تا الان فرستاده اید

اتفاق غیر منتظره و ناراحت کننده همه گیری کرونا باعث موجی از تبلیغات شد و احتمالا شما هم ایمیل هایی  از تمام کمپانی هایی که تا حالا از انها خرید کرده بودید گرفتید

میتوان اولین ایمیل هایی که در دوران هم گیری فرستاده شد را در سه دسته گروه بندی کرد.شما جزو دو دسته هستید؟

گروه اول: سرویس دهی های شرکت شما چه تغییری خواهد کرد

ایمیلی که توضیح میدهد خدماات شما به مشتریان چگونه تغییر خواهد کرد برای مثال شرکت های هوا پیمایی توضیحاتی در رابطه با کنسلی پرواز ها یا تغغیر برنامه هایشان میدهند یا فروشگاهی در در مورد تغییر ساعت کاری یا بسته شدن مغازه اش خبر میدهد و یا موارد این چنینی 

گروه دوم:پیام ابراز همدردی

ایمیل های دوستانه حاوی هم دردی که برند ها و کمپانی ها ییتا کنون از ایمیل های غیر رسمی تر و دوستانه تر استفاده می کردند معمولا جزو این گروه هستند که  با بیدار کردن حس همدردی مشتریان یک دوستانه تر  با مشتریان خود برقرار کرده اند

گروه سوم:ایمیل هایی که از قبل طراحی کره بودید

ایمیل هایی که قبلاز دوران همه گیری برای ارسالشان زمان گذاری کرده بودیم این دسته از پیام ها با اینکه میاتوانستند در یک زمان مناسب بسیار تاثیر گزار باشند اما ارسالشان در این دوره اشتباه بوده است

3 چیز که باید  قبل ارسال ایمیل بعدیتان در نظر داشته باشید

در دوران کرونا استراتژی هایی که در ایمیل مارکیتنگ به کار میگیرید یکی از قوی ترین ابزار های شماست اما باید در نظر داشته باشیم که در دوران قرنطینه و انزوای بیشتر کاربران ما تحمل محتوای

غیر جذاب را ندارند واستفاده از هر محتوایی که حس کنندباعث تلف شدن وقتشان است تنها ما را از هدفمان دور تر میکند و نخ بازگشایی ایمیل های بعدیمان را نیز پایین تر میبرد

نکته اول:نبابد محوریت  محتوا های شما فقط در ارتباط با همه گیری باشد

تصور کنید در تمام طول این مدت محتوای ایمیل های شما در اتباط با همه گیری باشد و در حالی که در این ماه ها تنهای اطلاعات کمی از روز اول در این باره به دست آمده است خبر هایی در ارتباط با کمپین های به وجود آمده در همه گیری ،خدمات دولت و … خیلی زود تکراری میشود محتواب شما باید مرتبط با شرایسط کنونی باشد اما نه در بازه ی اخبار خود همه گیری

نکته دوم: کااربرانتان را خسته نکنید

بعضی از کمپانی ها در شرایط همه گیری وبه خاطر ترسی که  از شکست  کسب و کارشان دارند تعداد زیادی ایمیل در ماه برای کاربانشان ارسال میکنند اما این کار شما را به هدفتان نزدیک نخواهد کرد و تنها این پیام را به کاربرانتان القا خواهد کرد که شما از شکست کسب و کارتان میترسید به جای اینکار زمانی را برای مطالعهی استراتژی های ایمیل مارکتینگ بگزارید یک تعریف و نقشه راه درست بارای خود تهیه کنید ، تعداد ایمیل کمتر اما با محتوای بهتر و قوی برای شما کار ساز تر است

نکته سوم: توجه اشته با شید که شرایط زندگی کاربرانتان تغییر کرده است

اطلاعات و استراتژی های که قبلا استفاده میکردید  تضمینی ندارد که همچنان پاسخگوی نیاز شما باشد شرایط زندگی کاربران شما تغییر کرده است سعی کنید دوباره با آزمون خطا و ارسال گروهی ایمیل ها اطلاعات و دیتا های جدید برای خود پیدا کنید و با استفاده از انها نقشه راه جدیدی برای خود تعریف کنید

استراتژی هایی که در ایمیل مارکیتنگ خود استفاده میکنید در این دوره زمانی بیشتر از هر کوقع دیگری اهیمیت خواهد داشت زمانی برای خود تعین کنید داده های جدیدتان را بررسی کنید و یک نقشه راه جدید با توجه به شرایط کنونی کسب و کارتان تعریف کنید